Перейти к содержимому


Фотография

Ушел гулять.


Сообщений в теме: 2

#1 X-net

X-net

  Seraphic/8I

 • X-net
 • PipPipPipPipPip
 • 11 792 сообщений

Отправлено 22 Февраль 2018 - 15:28

"...две мои одноклассницы, и мы потащились в гардероб... " - Дио6иа

_____________________________________________________

 

 

Приснился мне сон (сегодня утром ) что я "тусуюсь" в каком-то советском институте, и вот мне ностальгически читают басню какой-то перестроичный "поп" препод.

_________________________

 

Он взял попавшуюся под руку художественную книгу (там где страницы толстые белые и глянцевые ) и показал мне её. И вот говорит нам (мне и вроде тем кто его там со мной слушали, я уже их совсем не помню...

 

Сколько ты думаешь в этой книге страниц. Я отвечаю что двести страниц. Да, страниц действительно Двести и Пять, а вот как ты думаешь, начал он поучать, где расположены месторождения нефти на Земле? И показывает карту Атлантического океана.

 

Я слушаю, и говорю ему, что наверное, ближе к экватору (там солнце, тепло и нефть ). А он засмеялся и задумчиво так рассказывает. По милости божей в природе все очень продумано и логично. И месторождение нефти на планете Земля объясняется не Солнцем и жарой, как на экваторе, а тракторией близости Луны. И в тех местех, мол, где Луна к Земле наиболее чаще оказывала влияние - там и есть месторождения нефти. А солнце и жара, в этом процессе не имели своей роли....

 

Странно.

 

"Вот так и в литературе... и в бизнесе, подвели мы итог басни... " и пошли гулять по старым местам юности влюбленной...

 

________________________________

 

Гончаров: "Горбачову думать надо было не об гуманитарщине, а сильной военной власти, чтобы эту гуманитарщину защитить от всех демократов и либералов силой и порядком. А он этого не сделал. "

 

Главное для Военного - СИЛА. The primery accent was to be a security concern. Anything else, is different.

 

"А не то, грянувшись о борцовское татами, восстанем мы Иваном Грозным.  "

 

 

Работа математика, если ты с нею связан - не рассказывать порно и сказки, а _именно_ сражаться с порождением/ями этой математики. "Сюжет - рн как сюжет в порнофильме. " Кармак

Прикрепленные изображения

 • 24058999_1891326930896050_7887804251312654103_n.jpg
 • images.jpg
 • marijuana-leaf-joint-140423.jpg
 • riga1.jpg
 • riga2 IMG_9750-1170x550.jpg
 • ru.jpg

Сообщение отредактировал X-net: 22 Февраль 2018 - 15:37


#2 X-net

X-net

  Seraphic/8I

 • X-net
 • PipPipPipPipPip
 • 11 792 сообщений

Отправлено 22 Февраль 2018 - 15:40

tiesības, kā arī nekavējoties jāpārtrauc mantu iznešana no Sandras īrētā dzīvokļa.

Tas apstāklis, ka zvērināts tiesu izpildītājs neļauj īrniekam pierādīt savas īres tiesības, nenozīmē, ka īrniekam īres tiesību nav, un izpildu darbību uzsākšana vai turpināšana situācijā, kur pastāv pat mazākā iespējamība, ka dzīvokļa īpašums ir nodots īrei, ir saistīta ar milzīgu risku, ka ar izpildu darbībām tiks prettiesiski aizskartas īrnieka tiesības.

Zvērināta tiesu izpildītāja atbildība

Zvērināts tiesu izpildītājs ir atbildīgs par savas rīcības tiesiskumu, pildot amata pienākumus. Zvērināts tiesu izpildītājs par prettiesisku rīcību var tikt sodīts disciplināri, kā arī noteiktos gadījumos par prettiesisku rīcību zvērinātu tiesu izpildītāju var saukt pie kriminālatbildības.

Papildus minētajiem instrumentiem, kas vairāk vērsti uz zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinētības nodrošināšanu, zvērināts tiesu izpildītājs saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 39.panta pirmo daļu nes atbildību par zaudējumiem, ko tas, veicot profesionālo darbību, savas darbības vai bezdarbības dēļ nodarījis personai. Zaudējumu atlīdzību tiesā aizskartā persona var prasīt neatkarīgi no tā, vai par attiecīgo zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ir ierosināta disciplinārlieta vai krimināllieta.

Zaudējumu esamība un apmērs šādā situācijā gan ir jāpierāda aizskartajai personai. Sandras gadījumā zaudējumi varētu būt kāds mantai nodarīts bojājums, veicot mantu iznešanu no dzīvokļa, transporta izdevumi, ja pēc izlikšanas no dzīvokļa ir jādzīvo ārpus Rīgas, mantu glabāšanas izdevumi, bet darba vieta atrodas Rīgā, kā arī starpība starp jaunā dzīvoklī maksājamo īres maksu un iepriekšējā dzīvoklī maksāto īres maksu, ja jaunajā dzīvoklī par īri ir maksājama augstāka īre.

Kā sevi pasargāt?

Protams, tādi praktiski pasākumi kā signalizācijas ierīkošana, citu aizsardzības sistēmu ierīkošana un tamlīdzīgas metodes var apgrūtināt dzīvokļa uzlaušanu un mantu iznešanu no tā. Turklāt signalizācija ļautu savlaicīgi brīdināt īrnieku ne tikai par zvērināta tiesu izpildītāja apmeklējumu, bet arī pasargātu no citiem nevēlamiem ciemiņiem. Tomēr būtiskāk ir novērst zvērināta tiesu izpildītāja negaidītu ierašanos kā tādu.

Viens no efektīvākajiem un drošākajiem veidiem, kā nodrošināties pret šādiem negaidītiem tiesu izpildītāja apciemojumiem gadījumos, kad mainās nekustamā īpašuma īpašnieks, ir īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā. Tādējādi informācija par noslēgto īres līgumu būs publiska un nevarēs palikt nepamanīta vai nezināma tiesu izpildītājam, atturot viņu no jebkādu darbību veikšanas, kas vērstas uz īrnieka izlikšanu no dzīvokļa.

Diemžēl īres līgumu ierakstīšana zemesgrāmatā nav populāra, jo šāds ieraksts apgrūtina nekustamo īpašumu un to būtu grūti dzēst, ja īres līgums noslēgts ar ļaunprātīgu īrnieku, kā arī šāds ieraksts var nekustamo īpašumu padarīt mazāk iekārojamu potenciālo pircēju acīs. Tomēr izīrētājus, vismaz Rīgā, uz šādu rīcību varētu mudināt jaunā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtība, kas paredz paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi dzīvojamām telpām, kas netiek apdzīvotas. Lai īpašnieks, kas ir juridiskā persona, varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, īres līguma reģistrēšana zemesgrāmatā būs viens no priekšnoteikumiem. Šis noteikums gan neattieksies uz dzīvojamām telpām, kuru īpašnieks ir fiziskā persona.

Gadījumā, ja īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā izīrētāja pretestības dēļ nav iespējama, īrniekam atliek ar īpašu uzmanību sekot līdzi jebkādām izmaiņām attiecībā uz īrētā dzīvokļa īpašnieku, kā arī pārzināt savas tiesības brīdī, kad zvērināts tiesu izpildītājs jau klauvē pie dzīvokļa durvīm.

Ja zvērināts tiesu izpildītājs savus amata pienākumus veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, īrniekam tiks dota iespēja pierādīt īres līguma noslēgšanu. Būtiski atcerēties, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir tiesīgs tikai pārbaudīt, vai uzrādītais līgums ir īres līgums, vai līgums ir noslēgts par attiecīgo dzīvojamo telpu, starp ko līgums ir noslēgts un vai līguma termiņš nav beidzies. Īres līguma īstuma pārbaudi, pārbaudi, vai līgums nav fiktīvs un līguma noteikumu izvērtēšanu pēc būtības zvērināts tiesu izpildītājs nav tiesīgs veikt. Tas nozīmē, ka zvērināta tiesu izpildītāja iebildumi pret īrnieka atrašanos nekustamajā īpašumā varētu būt saistīti tikai ar to, ka beidzies īres termiņš, līgumu noslēgušas personas, kas to nebija pilnvarotas darīt, vai noslēgtais līgums nav īres līgums, bet, piemēram, patapinājuma līgums (līgums par dzīvojamo telpu lietošanu bez jebkādas atlīdzības).

Pat īres līguma neesamības gadījumā dzīvoklī iemitinātās personas izlikšana nav iespējama iepriekš minētā likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 44.panta noteikumu dēļ – persona bez īres līguma uzskatāma par tādu, kas patvarīgi aizņēmusi dzīvojamās telpas un šādas personas izlikšana iespējama tikai tiesas ceļā.

Jāatzīmē, ka jebkuras no minētajām darbībām diemžēl nepasargās no zvērināta tiesu izpildītāja patvaļas, ignorējot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Taču, kā jau minēts iepriekš, zvērinātam tiesu izpildītājam ir noteikta stingra amata pienākumu veikšanas kārtība un augsti uzvedības standarti, kuru neievērošanas gadījumā, zvērināts tiesu izpildītājs riskē saņemt disciplināru sodu vai kriminālsodu, un pat pazaudēt savu amatu, kā arī uzņemties atbildību par cietušajai personai nodarītajiem zaudējumiem.

Par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem

Normatīvie akti paredz īrnieku aizsardzību un noteiktu kārtību, kādā īrnieks izliekams no dzīvojamās telpas. Tas, ka minētie noteikumi nav ietverti Civilprocesa likumā pie regulējuma par ievešanu valdījumā, nenozīmē, ka zvērināts tiesu izpildītājs tos drīkstētu ignorēt. Ņemot vērā tiesisko regulējumu, kā arī iepriekš komentārā norādītos apsvērumus, zvērināts tiesu izpildītājs, kurš savus amata pienākumus pilda apzinīgi, Sandras aprakstītajā situācijā rīkotos tādējādi, lai ar savu darbību nepamatoti neaizskartu īrnieka tiesības.

Kā tas redzams no Sandras aprakstītās situācijas, konkrēta Civilprocesa likumā ietverta normatīvā regulējuma neesamība praksē var radīt spēkā esošo normu par iepriekšējā īpašnieka (parādnieka) izlikšanu no dzīvojamajām telpām attiecināšanu arī uz īrnieku. Taču regulējumam attiecībā uz īrnieku noskaidrošanu un īrnieku informēšanu par izpildu darbību vēršanu uz dzīvojamām telpām būtu jābūt tādam, kas arī zvērinātam tiesu izpildītājam neuzliktu nesamērīgu slogu.

Šādas darbības, kas pirms ievešanas valdījumā jāveic zvērinātam tiesu izpildītājam, varētu būt pienākums pārbaudīt deklarētās personas pirms izpildu darbību uzsākšanas. Tas dotu priekšstatu par to, vai dzīvoklī varētu dzīvot vēl citas personas, kas nav parādnieks. Tam būtu jākalpo kā brīdinājumam zvērinātu tiesu izpildītāju par to, ka viņš dzīvoklī var sastapt īrnieku. Savukārt, lai nodrošinātu īrnieka informēšanu par izpildu darbību vēršanu uz dzīvojamām telpām, varētu palīdzēt pienākuma zvērinātam tiesu izpildītājam paziņojumu par ievešanas valdījumā veikšanu vai informatīvu vēstuli izsniegt ne tikai iepriekšējam īpašniekam (parādniekam), bet arī nosūtīt to uz pasta adresi, kas atbilst attiecīgajam dzīvokļa īpašumam, noteikšana zvērinātam tiesu izpildītājam.

Ņemot vērā zemesgrāmatā ierakstītās informācijas publiskumu, īres līgumu obligāta reģistrēšana zemesgrāmatā ļautu nodrošināt īrnieku aizsardzību situācijā, kad nekustamajam īpašumam mainās īpašnieki. Tomēr ieraksta par īres līgumu ierakstīšana vai dzēšana zemesgrāmatā šobrīd ir pārāk sarežģīta un dārga, kā arī saistīta ar vairākiem būtiskiem riskiem nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpēc, ieviešot obligātu īres līgumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, būtu jāveic šo procedūru vienkāršošana, piemēram, ļaujot ierakstus dzēst vienpersoniski, nosakot zemākas prasības iesniedzamajiem dokumentiem un to noformējumam.
  


Tūrisms


 
 


    Citādāka pieredze: Nakšņošana «Game of Thrones» ledus viesnīcā
00:03
 


 
 
 Rīga iekļuvusi 2018. gada labāko Eiropas tūrisma galamērķu pieciniekā
10.februāris
 

 


    Ieskats procesā: Jelgavā top ledus skulptūras
9.februāris
 

 
 

 
1
  Rīga - Maskava: Pīrāgs un Virsnīte jūsmo par Latvijas priekšrocībām
9.februāris
 


 
 
 
6
  Slavenības aicina balsot par Rīgu kā Eiropas labāko tūrisma galamērķi
6.februāris
 

 
 «Ryanair» rudenī sāks lidojumus no Viļņas uz Jordāniju
6.februāris
 


 Dabas skaistums


 
 


 

 
1
  Bioluminiscence Kalifornijā: okeāna viļņi mirdz koši zilā krāsā
11.februāris
 


 
 
 

   No kalna malas virs koku galotnēm - šūpoles drosmīgajiem Indonēzijā
10.februāris
 

 


 
1
  Fotostāsts: Kā Indijas ciematos žāvē basmati rīsus
8.februāris
 

 


    Dabas varenība un cilvēka prāts: Indijas dzīvie sakņu tilti
7.februāris
 


 
 


 
3
 #3 X-net

X-net

  Seraphic/8I

 • X-net
 • PipPipPipPipPip
 • 11 792 сообщений

Отправлено 22 Февраль 2018 - 15:47

Narkotikas un to ietekme


decembra plans


____________________________________

 

16.Darba plāns nedēļai no 04.12 līdz 08.12
Leksiskā tēma:    Ziema
Datums
04.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIRMDIENA    1.    Vizuālā māksla (veidošana)  no plastilīna „Sniegpārsliņas” Attīstīt zināšanas un prasmes bērniem izveidot, izveltnējot resnas un tievas, garas un īsas nūjiņas; ar plastmasa nazi sagriezt nūjiņas vienādos garumos.
1.    Mazākumtautības valoda (valodas attīstīšana).
Dinamiskā kartīte «Ziema»
Pārrunāt ar bērniem, kas notiek ziemā, izmantojot dinamisko gleznu ar kustību kartiņām.
Fiziskā izglītība un veselība (dabā)
a.    Nostiprināt prasmi griezties pa pāriem
b.    Vingrināties veikt vingrinājumus skriešanas laikā;
c.    Vingrināties stāvēt uz vienas kājas;
d.     Trenēt prasmi kustēties atbilstoši dzirdētajam tekstam;
e.    Attīstīt veiklību, precizitāti un ātrumu;
Datums
04.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

OTRDIENA    1.    Matemātika skat. ceturdien
2.    Vizuālā māksla (zīmēšana) ar mazo otiņu
«Sniegavīrs»
Attīstīt prasmi bērniem gleznot ar mazo otiņu, akurāti aizklājot ar krāsu sīkas detaļas;
3.    Mazākumtautības valoda (literatūra un folklora)
Pasakas lasīšana V.I.Dāls ”Sniegbaltīte”
Iepazīstināt bērnus ar pasaku „Sniegbaltīte”; attīstīt prasmi izvērtēt pasaku varoņu rīcības, just līdzi viņiem.
4.    Fiziskā izglītība un veselība (telpā) skat.piektdien


Datums
06.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

TREŠDIENA    1.    Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) no krāsainā papīra
«Kaķītis skatās caur sniegotu logu » (plēšot papīru)
Iepazīstināt bērnus ar jauno aplikācijas papīra plēšanas tehniku; attīstīt prasmi sadalīt proporcionāli vienādos gabalos papīru plēšot.
2.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā) skat.pirmdien
Datums
07.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

CETURDIENA    1.    Matemātika
a.    Rotaļnodarbība „Dažādu priekšmetu grupu daļu  sadale”;
b.    Spēle «Rotaļlietu veikalā»;
c.    Rotaļnodarbība «Zināšanu nostiprināšana par jēdzienu „Samazināšana”.
d.     Attīstīt prasmi dalīt ģeometriskās figūras daļās un nosaukt jauniegūtās figūras; iepazīstināt bērnus ar zīmi «-»;
o    Nostiprināt zināšanas priekšmetu salīdzināšanā, telpiskās attiecības.
1.    Dabaszinības.
Pirmo ziemas parādību vērošana
Vērot kopā ar bērniem pirmās ziemas pazīmes, salīdzināt vēlā rudens laika apstākļus un tikko sākušās ziemas.
2.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā) skat.pirmdien


Datums
08.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIEKTDIENA    1.    Fiziskā izglītība un veselība (telpā)
a.    Ievada daļa. Soļošana pussēdus un skriešana
b.    Galvenās aktivitātes: 1.Rāpšanās pa vingrošanas kāpnēm; 2.Rāpošana ar bumbu uz muguras
3.Bumbas mešana kustībā
Kustību rotaļa ”Ziema”
c.    Aktivitāte: «Re, kur viņa nāk –ilgi gaidītā ziema!»
Uzlabot prasmi rāpties pa vingrošanas kāpnēm; trenēt bērnus rāpot ar bumbu uz muguras un bumbas mešanu kustībā; attīstīt orientēšanos telpā un precizitāti.
2.    Mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana) no kubiem
«Ziemas pils»
Demonstrēt bērniem, kā var uzkonstruēt no kubiem celtni, ēku vai namu.
3.    Sociālās zinības un ētika.
Pārrunas ar bērniem, kādus darbus cilvēki veic ziemā.
Pārrunāt ar bērniem, ko sētnieks un citi cilvēki dara ziemā, kad ir sals un uzsnidzis sniegs.
4.    Mājturība un tehnoloģijas (mājt.)
Cepumu cepšana«Sniegpārsliņas»
Motivēt bērnus cept cepumus, veidojot dažādas formas no mīklas, izmantojot dažāda veida miltus.
Leksiskais materiāls :
Lietvārdi:    Названия зимних месяцев, сосулька, каток, коньки, снежки, метель, гололёд
Īpašības vārdi:    Морозный, холодный, скользкий, глубокий
Darbības vārdi:    Морозить, подмораживать, чистить, сгребать, скользить, кружиться
Apstākļa vārdi:    
Dinamiskā pauze    Pirkstu vingrošana
«На морозе»
Девочки и мальчики!
Берегите на морозе
Носики и пальчики!
Варежки – на ручки,
Валенки – на ножки!
Мчатся санки и коньки
По ледяной дорожке!
Щёчки – словно яблочки,
На носу – снежинки,
Девочки и мальчики
Скачут, как пружинки!    «Лепим мы снеговика»
Выпал снег, идем гулять,
Будем снежный ком катать.
Ох, работа не легка –
Лепим мы снеговика.15.Darba plāns nedēļai no 11.12 līdz 15.12
Leksiskā tēma:    Putni ziemotāji
Datums
11.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIRMDIENA    2.    Vizuālā māksla (veidošana)  no plastilīna
«Svilpis jeb Sarkankrūtītis»
Attīstīt prasmi bērniem veidot no plastilīna putniņa formu, pareizi kombinējot krāsas.
2.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā)
a.    Vingrināties veikt vingrinājumus skriešanas laikā;
b.    Vingrināties stāvēt uz vienas kājas;
c.     Trenēt prasmi kustēties atbilstoši dzirdētajam tekstam;
d.    Trenēt prasmi iet un skriet čūskiņā;
e.    Vingrināties skriet uz ātrumu, догоняя обруч;
f.    Attīstīt acumēru, līdzsvara izjūtu un izturību;
Datums
12.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

OTRDIENA    5.    Matemātika skat.ceturdien
6.    Vizuālā māksla (zīmēšana) ar krītiņiem un akvareļu krāsām
«Svilpis sēž uz egles zara»
Attīstīt prasmi vilkt /zīmēt precīzas līnijas; aizpildīt visu  lapu ar zīmējumu; izkrāsot zīmējumu rūpīgi, ievērojot tā kontūras.
7.    Mazākumtautības valoda (literatūra un folklora).
Dzejoļa mācīšanās «Putni pie barotavas »
Trenēt atmiņu; motivēt bērnus mācīties dzejoļus no galvas un izteiksmīgi noskaitīt tos; trenēt iegaumēšanu pēc shēmas.
8.    Fiziskā izglītība un veselība (telpā) skat.piektdien


Datums
13.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

TREŠDIENA    3.    Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) no krāsainā papīra
«Sarkanais kardināls pārziemo uz zara»
Attīstīt bērniem zināšana un prasmes izvēlēties darbam nepieciešamo krāsu; izgriezt pēc kontūras; veidot apaļas malas
4.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā) skat.pirmdien
Datums
14.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

CETURDIENA    3.    Matemātika
a.    Rotaļnodarbība «Iepazīšanās ar datumu 1 un ciparu 1»;
b.    Spēle «Attēlu galerija»;
c.    Rotaļnodarbība «Cipara 1 modelēšana»;
d.    Spēle« Skaistumkonkurss ».
o    Iepazīstināt bērnus ar datumu 1 un cipara 1 grafisko attēlu;
o    Nostiprināt zināšanas par veselo un daļu, to savstarpējo saikni
4.    Dabaszinības.
Darbs dabā-uzlikt putnu būrīšus priekš putniņu  barošanas
Skaidrot bērniem, kas ir putnu barotava un priekš kam tā ir vajadzīga putniem tieši ziemas periodā; sniegt bērniem zināšanas par  ekoloģisko un morālo izglītību.
Fiziskā izglītība un veselība (dabā) skat.pirmdienDatums
15.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIEKTDIENA    5.    Fiziskā izglītība un veselība (telpā)
a.    Ievada daļa: Soļošana uz pirkstgaliem un skriešana
b.    Galvenās aktivitātes: 1.Rāpošana ar bumbu uz muguras 2.Bumbas mešana kustībā 3.Palēcieni ar abām, kājām uz vietas  
Kustību rotaļa „Ķeru putnus sniegā”
c.    Spēle «Atrodi un klusē»
Uzlabot prasmi rāpot ar bumbu uz muguras; trenēties mest bumbu kustībā un veikt palēcienus uz vietas ar abām kājām; attīstīt orientēšanos telpā un precizitāti.
6.    Mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana)  no kubiem”Putnu būrītis”
Demonstrējam, kāda ir starpība starp putnu būriem un cilvēku mājām.
7.    Sociālās zinības un ētika.
Didaktiskā spēle «Klausies un uzmini»
Trenēt bērnu klausīšanās prasmi;paplašināt bērniem zināšanas par putnu dzīvi.
8.    Mājturība un tehnoloģijas (rokd.)
«Sarkankrūtītis» (papīra locīšanas māksla)
Attīstīt un uzlabot loģisko un analītisko domāšanu, salokot apjomīgu papīra figūriņu.
Leksiskais materiāls :
Lietvārdi:    Воробей, ворона, снегирь, синица, голубь, туловище, лапки, хвост, крылья, перья, клюв, пальцы, когти, кормушка
Īpašības vārdi:    Зимующий, перелётный
Darbības vārdi:    Зимовать, кормить, клевать, чирикать, каркать, ворковать, прыгать, махать
Apstākļa vārdi:    
Dinamiskā pauze    Pirkstu vingrošana
«Птицы»
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать!
Распилить я попросил
Веточку еловую,
Вместе с папой смастерил
Птичкину столовою.
Прилетают птицы в сад,
Посидят, поговорят.
Им бояться нечего.
Пусть мороз трещит сердито –
Их столовая открыта.    «Сорока-белобока»
Сорока-белобока,
Кашку варила,
На порог скакала,
Гостей созывала.
Гости не бывали,
Кашки не едали.
Всю кашку деткам отдала:
Этому – на ложке,
Этому – на поварешке,
Этому – на ухвате,
Этому на лопате.


17.Darba plāns nedēļai no 18.12 līdz 22.12
Leksiskā tēma:    Mājdzīvnieki
Datums
18.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIRMDIENA    3.    Vizuālā māksla (veidošana)  no plastilīna”Kaķenīte”
Turpināt uzlabot plastilīna veltnēšanas tehniku; attīstīt iemaņas savienoto daļu vietas, ieeļļot.
3.    Mazākumtautības valoda (valodas attīstīšana).
Didaktiskā spēle «Dzīvnieku ģimenes»
Atkārtot mājdzīvnieku nosaukumus;аattīstīt prasmi grupēt mājdzīvniekus pēc pazīmēm.
4.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā)
a.    Nostiprināt prasmi staigāt un skriet čūskas stilā;
b.    Vingrināties skriet uz ātrumu,lienot cauri riņķim;
c.    Vingrināties mest bumbu gaisā un ķert to ar vienu roku
d.    Vingrināties griezties pa pāriem;
e.    Trenēties veikt vingrinājumus skriešanas laikā;
f.    Attīstīt precizitāti, līdzsvara izjūtu un izturību  un ātrumu;
Datums
19.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

OTRDIENA    9.    Matemātika skat. ceturdien
10.    Vizuālā māksla (zīmēšana)
«Tērps zirgam» (dekoratīvs)
Rotāt ar dekorēšanas elementiem zirga siluetu; uzlabot prasmi zīmēt ar otiņas galu un guašu.
11.    Mazākumtautības valoda (literatūra un folklora).
Spēle-dramatizācija«Kaķu māja»
Uzlabot prasmi kustēties noteiktā ritmā un tempā, atbilstoši mūzikai; uzlabot bērnu veiktspējas prasmes; veidot mākslinieciskās un verbālās prasmes.
12.    Fiziskā izglītība un veselība (telpā) skat.piektdien


Datums
20.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

TREŠDIENA    5.    Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) no krāsainā papīra”Ferma”
Demonstrēt bērniem veidus, kā no dažādām figūrām var izveidot dzīvniekus, piemēram: Ovāli.
6.    Vizuālā māksla (zīmēšana) ar krāsainajiem krītiņiem un akvareļu krāsām
«Kaķītis sēž uz palodzes»
Uzlabot prasmi zīmēt dzīvniekus, piešķirot tiem ārējo izskatu; attīstīt prasmes un iemaņas aizkrāsot ar visu otiņas platumu.
7.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā) skat.pirmdien
Datums
21.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

CETURDIENA    5.    Matemātika
a.    Rotaļnodarbība «Telpiskās attiecības: iekšā, ārpusē»;
b.    Spēle «Kaķis pie putnu ligzdas»;
c.    Spēle «Lūkojamies ligzdā»;
o    Precizējam un atkārtojam telpiskās attiecības: iekšā un ārpusē;
o    Nostiprināt izpratni par saskaitīšanas un atņemšanas būtību; veselā un daļas saikne.
6.    Dabaszinības.
Gleznas aplūkošana:”Mājdzīvnieki”
Uzlabot prasmi mērķtiecīgi aplūkot gleznu, pastāstīt par redzēto, atbildēt uz pedagoga  jautājumiem.
7.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā) skat.pirmdien


Datums
22.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIEKTDIENA    9.    Fiziskā izglītība un veselība (telpā)
a.    Ievada daļa Soļošana un skriešana mainot rokas
b.    Galvenās aktivitātes: 1.Bumbas mešana kustībā 2.Palēcieni uz vietas ar abām kājām 3.Skriešana un noskriešana pa dēli, kurš ir noliekts
Kustību rotaļa «Kaza un vilks»
c.    Spēle: «Jautrie kaķēni»
Uzlabot prasmi mest bumbu kustībā; trenēties veikt palēcienus uz vietas ar abām kājām, skriešana un noskriešana pa noliektu dēli, attīstīt orientēšanos telpā un precizitāti.
10.    Mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana)  no sērkociņiem
«Gotiņa»
Radināt bērnus analizēt konstrukcijas paraugu;izcelt galvenās detaļas, atšķirt tās un grupēt pēc apjoma.
11.    Sociālās zinības un ētika.
Lomu sižeta spēle „Dzīvnieku ferma”
Atkārtot bērnu zināšanas par lauksaimnieku grūtībām un viņu  darbu, uzturot un kopjot dzīvniekus.
Mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi) no krāsainā kartona
«Pavasara Бурёнка»
Rosināt bērnus veidot amatu darbiņus; attīstīt prasmi izmantot šķēres, izgriežot formas pa kontūru; attīstīt radošu iztēli un māksliniecisko garšu.
Leksiskais materiāls :
Lietvārdi:    Названия животных и их детёнышей, стадо, пастух, туловище, рог, копыто, лапа, грива, вымя, конура, сарай
Īpašības vārdi:    Домашний, умный, пушистый, лохматый, рогатый
Darbības vārdi:    Пастись, жевать, щипать траву, мычать, блеять, мяукать, лакать, охотиться, царапать, бодать, кусаться, ржать, хрюкать
Apstākļa vārdi:    
Dinamiskā pauze    Pirkstu vingrošana
«Козлята»
Серые козлята, малые ребята.
Прыгают, играют и перебегают
То лужок, то лесок.
В лесу хворост собирают,
Скок да скок, скок да скок.
Здесь полянка мягче шелка.
Оглянись, оглянись,
Берегись лихого волка,
Берегись, берегись,
Сладко спят козлятки.
Лес шумит, лес поет.
Убегают без оглядки –
Волк идет, волк идет.    «Конь»
Пальцы вниз я опущу,
А второй приподниму.
Конь готов скакать вперед,
Моего сигнала ждет.18.Darba plāns nedēļai no 27.12 līdz 29.12
Leksiskā tēma:    Ziemassvētki un Jaunais gads
Datums
04.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIRMDIENA    
Datums
05.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

OTRDIENA    


Datums
27.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

TREŠDIENA    8.    Vizuālā māksla (zīmēšana) ar mazo otiņu
«Ziemassvētku eņģeļi»
Attīstīt prasmes un iemaņas krāsot/gleznot ar mazo otiņu, lai varētu aizkrāsot sīkas detaļas zīmējumā.
9.    Fiziskā izglītība un veselība (dabā)
a.    Nostiprināt prasmi staigāt un skriet čūskas stilā;
b.    Vingrināties skriet uz ātrumu,lienot cauri riņķim;
c.    Vingrināties mest bumbu gaisā un ķert to ar vienu roku
d.    Vingrināties griezties pa pāriem;
e.    Trenēties veikt vingrinājumus skriešanas laikā;
f.    Attīstīt precizitāti, līdzsvara izjūtu un izturību  un ātrumu;
Datums
28.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

CETURDIENA    o    Matemātika
a.    Rotaļnodarbība «Cipara 2 veidošana»;
b.    Spēle «Dinamiskās kartītes»;
c.    Rotaļnodarbība «Pāru saprašanās»»;
d.    Rotaļnodarbība «Iepazīšanās ar ciparu 2»;
o    Iepazīstināt bērnus ar datumu 2 un cipara 2 grafisko attēlu;
o    Nostiprināt izpratni par saskaitīšanas un atņemšanas būtību; veselā un daļas saikne.
o    Dabaszinības.
Didaktiskā spēle«Atrodi pēc apraksta»
Aprakstīt dabas parādības ziemā; atkārtot galvenās ziemas pazīmes.
o    Fiziskā izglītība un veselība (dabā) skat.otrdien


Datums
29.12    Rotaļnodarbības. Attīstošie, izglītojošie uzdevumi

PIEKTDIENA    12.    Fiziskā izglītība un veselība (telpā)
a.    Ievada daļa. Soļošana un skriešana čūskiņā
b.    Galvenās aktivitātes: 1.Palēcieni uz vietas ar abām kājām 2.Skriešana un noskriešana pa dēli, kurš ir noliekts 3.Rāpošana četrrāpus taisnā virzienā, grūžot bumbu ar galvu uz priekšu
Kustību rotaļa «Sals-sarkans deguns»
c.    Spēle «Kas karājas eglītē?»
Uzlabot prasmi mest bumbu kustībā; trenēties veikt palēcienus uz vietas ar abām kājām, skriešana un noskriešana pa noliektu dēli,rāpošana četrrāpus taisnā virzienā, grūžot bumbu ar galvu uz priekšu , attīstīt orientēšanos telpā un precizitāti.
13.    Mājturība un tehnoloģijas (konstruēšana)  no papīra
«Kaste rotaļlietām»
Attīstīt loģisko un analītisko domāšanu, lokot no papīra apjomīgas figūras.
14.    Mājturība un tehnoloģijas (rokd.) из бумаги и кружева
«Eglīšu rotājumi»
Attīstīt prasmi griezt ar šķērēm audumu, griežot pa apli.
Leksiskais materiāls :
Lietvārdi:    Рождество Христово, сочельник, рождественский венок, сочельник, адвент, рождественский календарь, крашения, гирлянда, календарь, узор, салют, бал, хлопушка, ёлка, хоровод, карнавал, маска, Дед Мороз, Снегурочка, украшения, подарок, конфеты, гирлянды
Īpašības vārdi:    Нарядный, пушистый, новогодний, блестящий, бальный, седой, праздничный
Darbības vārdi:    Блестеть, убирать, поздравлять, веселиться, исполнять, плясать, украшать, дарить, получать, вешать, радоваться
Apstākļa vārdi:    Светло, велико, весело,  нарядно
Dinamiskā pauze    Pirkstu vingrošana
«Наша елка»
Наша елка велика,
Наша елка высока.
Выше папы, выше мамы –
Достает до потолка.
Как блестит ее наряд,
Как фонарики горят,
Наша елка с Новым Годом
Поздравляет всех ребят.
Будем весело плясать,
Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела
В гости к нам прийти опять!
    «Какого цвета Новый год?»
Какого цвета Новый год?
Он белый как снежинка!
Какого цвета Новый год?
Серебряный как льдинка!
Какого цвета Новый год?
Он розовый как шарик!
Какого цвета Новый год?
Как золотой фонарик!
Какого цвета Новый год?
Зелёный он как ёлка!
Он жёлтый, синий и цветной
Как солнце, небо, звёзды!
Он цвета счастья и любви
Ко всем родным и близким!
Он цвета мира, доброты
К живущим этой жизнью!

 

Прикрепленные изображения

 • is.jpg
 • is2.jpg

Сообщение отредактировал X-net: 22 Февраль 2018 - 15:53
Ответить  
IPB Skin By Virteq